top of page

Gedrag: Een brug van begrip tussen ouders, kind en school

Als kinder- en jongerencounselor* werk ik dagelijks met ouders en hun kinderen om gedragsproblemen aan te pakken. Gedrag, wat betekent hoe iemand zich gedraagt, wat iemand doet en zegt, is vooral op school een belangrijk onderwerp.

Veel ouders herkennen hun kind niet in de beschrijvingen van leerkrachten: thuis is hun kind eerder rustig en beleefd, maar op school juist druk en uitdagend. Dit verschil kan heel verwarrend zijn.


Designed by Freepik

De Driehoek van Communicatie*

Stel je een gelijkzijdige driehoek voor. Elke hoek vertegenwoordigt een belangrijke partij: ouders, kind en school/leerkrachten. De zijden van deze driehoek zijn de lijnen van contact en communicatie tussen deze drie partijen. Binnen deze driehoek gebeuren veel belangrijke processen die het leven en leren van het kind sterk beïnvloeden. Hier liggen ook de kansen voor groei en ontwikkeling van het kind.


Wanneer de communicatie en de contacten tussen school, kinderen en hun ouders goed verlopen, is de driehoek in evenwicht. Het kind voelt zich dan goed en veilig om te leren, en er is ruimte voor uitdaging en uitwisseling tussen de drie partijen. Maar als de communicatie slecht verloopt, is er weinig groeiruimte en veiligheid. Onevenwichtigheid verkleint de groeikansen van het kind.

Wanneer de Balans Verstoord is

Vaak komen ouders en hun kind bij Differentia aankloppen omdat er sprake is van onevenwichtigheid en een gemis aan groeikansen. Ze begrijpen niet wat er aan de hand is. Het is dan mijn taak om het evenwicht te herstellen. Ik doe dit door bij het bespreken van ieders beleving (die van het kind, de leerkracht en de ouders) achter ieders standpunt te gaan staan. Dit heet meerzijdige partijdigheid. Met andere woorden, ik zet om beurt het petje op van:


  • De leerkracht: Ik probeer mij in te beelden hoe het is om leerkracht te zijn op die school met dit kind en alle verwachtingen en eisen waarmee een leerkracht te maken heeft.

  • De ouders: Ik tracht te begrijpen wat zij belangrijk vinden voor hun kind, rekening houdend met hun waarden, overtuigingen en geschiedenis.

  • Het kind: Ik kijk naar het kind met zijn rugzakje gevuld met kwaliteiten, tekorten en overtuigingen en waarden die het van thuis meekreeg.


Iedereen in deze driehoek – ouders, kind en school – wordt beïnvloed door hun achtergrond, omgeving en relaties.

Daarmee bedoel ik dat ouders hun eigen ervaringen en geschiedenis hebben, die hun gedrag beïnvloeden en dus ook de opvoeding die zij hun kinderen geven. Kinderen groeien op in een context die hun ouders hen bieden. Leerkrachten hebben eveneens hun eigen achtergrond en ervaringen die hun manier van omgaan met leerlingen beïnvloeden.


Gedrag is complex en wordt beïnvloed door veel factoren. Het begrijpen van het gedragsproblemen van een kind op school vraagt om achter het gedrag te kijken en dus eveneens naar de context waarin ze opgroeien en evolueren.


Mijn Rol als kinder- en jongerencounselor

Als contextuele systemische counselor probeer ik een brug van begrip te bouwen tussen ouders, kind en school. Door goed te luisteren en de context van alle betrokkenen te begrijpen, kan ik helpen om de communicatie en samenwerking te verbeteren. Dit zorgt voor een evenwichtige driehoek waarbinnen het kind optimaal kan groeien en zich ontwikkelen.


Samen kunnen we jouw kind de beste kansen geven om te leren en te bloeien, zowel thuis als op school. Hopelijk helpt deze uitleg om het onderwerp beter te begrijpen en kunnen we samenwerken aan het ondersteunen van jouw kind.


*Een counselor/ psychosociaal therapeut faciliteert en begeleidt cliënten in het onderzoeken van belemmerende patronen, gedachten, emoties en gedrag, naar een beter begrip en grip op eigen functioneren en meer functionele gedachten, emoties en gedrag in het heden en naar de toekomst toe.

*Wil je er meer over lezen? Dan raad ik je het boek 'Tussen thuis en school' van Ard Nieuwenbroek, Wim van Mulligen en Piet Gieles bij Acco Learn.

20 views0 comments

Comments


bottom of page