top of page

Welles nietes discussies en conflicten met je tiener

Het gebeurt wel eens dat er ouders en hun tiener in conflict zijn als ze de praktijk binnenstappen. De lading is onmiddellijk voelbaar. Ik hoef geen uitleg te krijgen: de ontwijkende blikken spreken boekdelen.

Als jongerencoach begeef je je bij wijze van spreken op een mijnenveld. Je moet tactisch aan de slag gaan om je meerzijdige partijdigheid te behouden. Het betekent dat je wisselend partijdig bent met de ouders en de tieners. Het is een zoeken naar de inzet en de goede intenties van iedereen en het vertrouwen kunnen geven aan alle aanwezigen. Daar geloof ik echt in: achter ieders gedrag is er een positieve intentie. Het is misschien een wat krasse vooronderstelling maar het heeft me al dikwijls geholpen en als die positieve intentie niet altijd zichtbaar is voor de omgeving, dan is het het wel voor de persoon zelf. Een voorbeeld. Julie is een alleenstaande mama. Ze heeft een dochter Alice van zestien jaar. Zij ziet de punten van haar dochter met de maanden dalen. Ze maakt zich grote zorgen voor het einde van het schooljaar en voelt zich daar niet in begrepen door haar omgeving. Om Alice alsnog erdoor te krijgen houdt ze het online schoolplatform in het oog. Dagelijks stelt ze vragen over haar huiswerk en de aankomende toetsen en of zij voor alles in orde is. Ze controleert de resultaten, boekentas en sportzak. Terwijl Julie dit met de beste intenties doet ervaart Alice dit op een heel andere manier. Ze voelt zich gecontroleerd. Hoe meer vragen mama stelt hoe vager haar antwoorden worden. Zij hoopt ook nog te slagen maar haar zelfvertrouwen daalt zienderogen en de volwassenen rond haar, verliezen hun vertrouwen in haar. Zij vindt het zo moeilijk om haar mama steeds teleur te stellen. Daardoor begint zij zaken te verzwijgen. Nog liever dit dan haar teleurstelling te lezen op mama's gezicht. Zowel Julie als Alice hebben positieve intenties. Het is dan mijn taak om hun intenties in het licht te plaatsen. Wat wil Julie en waar heeft zij nood aan? Waar heeft Alice nood aan en welke zijn haar intenties? Wat ik hier doe is het gedrag scheiden van de intentie. Eens dit duidelijk is kunnen we samen op zoek gaan naar het gemeenschappelijk belang. Uiteindelijk wil iedereen geluk, waardering, gezien worden, respect en een bepaalde mate van vrijheid. Dergelijke kernwaarden liggen verborgen onder elk conflict. Als je erin slaagt om ze te activeren, breng je nieuwe energie in de relatie die het conflict doen kantelen. Dit zijn nog enkele TIPS die jij als ouder kunt doen bij conflicten met je puber:

  1. Time-out Praten heeft niet veel zin op het moment dat de emoties de overhand nemen. Neem of geef tijd om af te koelen.

  2. Ken jezelf Herken je eigen reactiepatroon en onderbreek dit tijdig. Meestal is dit angst bij ouders en het gevoel van afwijzing bij jongeren.

  3. Woorden zijn niet de ervaring zelf Relativeer het taalgebruik van je kind. Het is nu eenmaal zo dat tieners het heerlijk vinden om te redeneren en te argumenteren. Dit heeft te maken met hun ontwikkelende denkvaardigheden en hun ruimere woordenschat. We zijn allen voortdurend aan het proberen om onze gedachten, gevoelens en drijfveren om te zetten in woordenschat en lichaamstaal. Het is begrijpelijk dat we soms woorden gebruiken die niet handig gekozen zijn en die zelfs kwetsend kunnen zijn.

  4. Blijf zacht voor de relatie en hard voor de inhoud Met ander woorden speel op de bal en niet op de man. Als je respectvol blijft naar je tiener en je tiener kunt laten voelen dat je werkelijk waardering voor hem of haar hebt, dan kan je tiener meer van je hebben dan je hem of haar botweg veroordeelt of afwijst.

  5. Geef zo concreet mogelijk aan wat je wilt en waarom je dat nodig hebt Eerlijkheid, openheid en concreetheid worden veelal gewaardeerd omdat je tiener niet hoeft te gissen naar jouw motieven of je eigenlijke doelen. Mensen kunnen meer respect voor een standpunt van de ander opbrengen als ze begrijpen wat je wilt en waarom je dat wilt.

Keep the faith: conflicten zijn uiteindelijk niets meer dan een botsing tussen jouw waarheid en die van je kind. Uit zo'n botsing kunnen voor jou alsook voor je kind mooie leermomenten ontstaan.

16 views0 comments

Comentários


bottom of page